start
YAYINI İZLE

10 KASIM İBG BİLİM GÜNÜ YAYINI

Hakkımızda

"10 Kasım İBG Bilim Günü"

İBG 10 Kasım Bilim Günü, bilimin en gerçek yol gösterici olduğunu dile getiren Mustafa Kemal Atatürk’ü bilimle anmak amacıyla gerçekleştirilen bilimsel bir etkinliktir.

İBG’nin en kapsamlı ve en çok izleyiciye ulaşan etkinliği olan Bilim Günü, 2019 yılından itibaren her 10 Kasım’da tekrarlanmak üzere gelenekselleştirilmiştir. Bilim Günü ilk olarak 2017’de düzenlenmiştir.

Bu etkinlik kapsamında; uluslararası tanınırlığı olan Türk bilim insanları, yaşam bilimlerindeki en son ve en heyecan verici keşifleri etkinlik katılımcılarına sunmaktadır.

Konuşmacılar

Muazzez İlmiye ÇIĞ

Dr. Muazzez İlmiye Çığ, hititolog ve sümerolog bir tarihçi, bir araştırmacıdır. 20 Haziran 1914 yılında Bursa’da dünyaya geldi, Bursa Kız Müallim Mektebinde okudu. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra, Atatürk’ün dileğiyle kurulan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümüne kaydını yaptırdı. Burada nazi yönetiminden kaçan profesörlerden dersler alan Dr. Çığ; 1940 yılında üniversiteden mezun oldu. İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesine Belgeler Arşivi Uzmanı olarak atandı. Müzede görev yaptığı 31 yıl süresince, arkadaşları ile birlikte Sümer, Akad, Hitit dillerinde yazılmış olan on binlerce tableti temizledi, sınıflara ayırarak numaralandırdı, 74.000 tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu, 3.000 tabletin kopyasını yapıp katalog halinde yayımladı. Bu konuda yurt içi ve dışı bir çok etkinlikte görev aldı. Emekli olduktan sonra Philadelphia Üniversitesi Müzesi Tabletler Bölümü Başkanı Prof. Kramer ile yaptıkları araştırmalar ve çalışmalar sonucunda Sümer edebiyatında bilinmeyen noktaları aydınlattı. 2000 senesinde İstanbul Üniversitesinden Fahri Doktora unvanı aldı. “Tarih Sümer ile Başlar” eserini Türkçe’ye çevirdi. Toplam 26 kitap yayınladı. Bu sene 107. doğum gününü kutlayan Dr. Çığ okumaya, araştırmaya, öğretmeye devam ediyor.

Prof. Dr. İhsan GÜRSEL

Prof. Dr. İhsan Gürsel, ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora derecelerini aynı bölümden aldı. Daha sonra aynı bölümde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2006 yılında Bilkent Üniversitesinde yardımcı doçent olarak göreve başlamadan önce yaklaşık 20 yıla yakın bir süre üniversite ve araştırma kurumlarında değişik görevlerde bulundu. Kariyeri boyunce immünoloji, nanobilim ve biyomalzemeler konusunda uzmanlaştı. 1998-2005 yılları arasında Amerika’nın Maryland kentinde Center for Biologics Evaluation and Research’de geçirdiği süre içerisinde aşılardan sorumlu deneyimli bilim insanı olarak çalışan İhsan Gürsel hem adjuvantların geliştirilmesine hem de bulaşıcı hastalıklara karşı aşı denemelerine kadar uzanan bir yelpazede araştırmalar yürüttü. Bu dönemde sentetik oligonükleotidlerin immün düzenleyici özelliklerinin de açığa çıkarılmasında çalışmalar yürüten Dr Gürsel, 10’dan fazla uluslararası patentte ortak buluşçu olarak yer aldı. Yurda döndükten sonra Terapötik Oligonükleotid Araştırma Laboratuvarını (ThorLab) kurdu ve birçok projede yürütücü olarak görev aldı. 2014 senesinde profesör ünvanını aldı. ABD’de Çeşitli Uluslararası derneklerin (TASSA ve International Society of Extracellular Vesicles-ISEV gibi) kurucu üyeliği yanında Türk İmmünoloji Derneği Yönetim kurulu üyesi ve 2022-2025 döneminde Dernek başkanı olarak seçildi. İhsan Gürsel’in 95’den fazla makalesi ve kitap bölümleri bulunmakta ve yayınlarına Google Scholar veritabanına göre 9340’dan fazla atıf aldı (H-indeksi: 40). Frontiers in Immunology-Antigen Presenting Cell Biology ve Frontiers in Drug and Vaccine Delivery dergilerinde asosiye editörlük görevlerinin yanı sıra birçok uluslararası kuruluş ve derginin de hakemlik görevlerini üstlenmekte.

Prof. Dr. İhsan SOLAROĞLU

Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve Beyin Cerrahisi alanında ihtisasını Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Profesör John H. Zhang ile birlikte Loma Linda Üniversitesi Nörolojik Bilimleri Bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Dr. Solaroğlu, nörovasküler cerrahi ve nöroonkoloji alanında ihtisaslaştı. Araştırma ilgi alanı inme ve nöro-onkoloji olan Dr. Solaroğlu’nun, uluslararası ve ulusal bilimsel hakemli dergilerde 75 makale ve 4 kitap bölüm yazarlığı bulunmakta. Yayınlarına yapılan atıf sayısı 2800 üzerindedir (h-indeks:29). 2011 yılında insan omurgasında keşfettiği anatomik yapıya “ATA ligamanı” adını verdi. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından ödüllendirilen 7 çalışması olan Dr. Solaroğlu, Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası 2007 yılı Bilim Teşvik Ödülü’ne, Türk Nöroşirürji Derneği 2005 yılı Yurtdışı Eğitim Bursu’na, AANCS Young Neurosurgeon Award ve Prof Raja Award for Young Neurosurgeon ödüllerine layık görüldü. Dünya Nöroşirürji Federasyonunun (WFNS) Serebrovasküler Hastalıklar ve Nöro-onkoloji komitelerinde yer alan Dr. Solaroğlu, 16. Dünya Beyin Cerrahisi Kongresi’nin de Bilimsel Komite Başkanlığını yürüttü. Halen KUTTAM Kurucu Direktörü olarak görev yapmakta. Dr. Solaroğlu’nun yürütücüsü olduğu projelerin ulusal (TÜBİTAK, TÜSEB, SBB) ve uluslararası (EC) kuruluşlardan aldığı toplam fon 12.5 Milyon doların üzerindedir.

Prof. Dr. Uğur ÖZBEK

Prof. Dr. Uğur Özbek, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Kanser Genetiği Programından Doktora derecesini aldı. 2008 yılında Tıbbi Genetik uzmanlığı derecesini aldı. 1998-2000 yılları arasında ABD Memphis'te, St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi Genetik Bölümü'nde doktora sonrası araştırmacısı olarak çalıştı. 1997 yılında Temel Onkoloji alanında Doçent, 2003 yılında Genetik alanında Profesör unvanını aldı. 1994-2016 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. 2009-2016 yılları arasında bu enstitünün müdürlüğünü yaptı. 2006 yılında Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Querido Kürsü Profesörü unvanını aldı. Eylül 2016'da Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'nda göreve başladı. Halen Orphanet Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Portalı ülke koordinatörlüğünü yürüten Prof. Özbek'in araştırma ilgi alanları arasında, çocukluk/ergenlik hematolojik maligniteleri, kalıtsal kanserler, nadir ve tanısız hastalıkların altında yatan genetik ve moleküler mekanizmaların tanımlanması yer almaktadır.

Prof. Dr. Mustafa ÇETİNER

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi İç Hastalıklar Ana Bilim Dalında doktor araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra, Marmara Üniversitesi İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı Hematoloji Bölümünde 1998’de uzman doktor, 2001 yılında yardımçı doçent olarak görev aldı. 2004-2005 yıllarında Amerika Northwestern Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematolojik Kök Hücre Transferi Programında misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2006 yılında doçentlik ünvanını aldı. Amerikan Hastanesi ve ardından Şişli Memorial Hastanesi hematoloji doktoru ve Kemik İliği Naklı Ünitesi kurucusu ve direktörü olarak çalıştıktan sonra 2013 senesinde Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesör ünvanını aldı. Bu fakültede İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendi. 2019’da Acıbadem Sağlık Grubu’nda çalışmaya başladı. İçlerinde European Hematology Association, American Society of Hematology, European Bone Marrow Transplantation Registry ve Türk İmmunoloji Derneği bulunan 12 dernekte üyelik yapmakta. Konusunda ulusal ve uluslararası önemli yayınları bulunan Dr. Çetiner, halkı bilim konusunda aydınlattığı yazılı ve görsel çalışmaları ile de bilinmekte.

Prof. Dr. Semra HIZ

Prof. Dr. Semra Hız, 1984-1990 arasında lisans eğitimini aldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden Tıp Doktoru ünvanı ile mezun oldu. 1990-1995 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Pediatri Uzmanlığını tamamladı. 1996-1999 yılları arasında Çocuk Hekimi olarak serbest çalıştı. 1999-2002 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nöroloji Bilim Dalında Çocuk Nörolojisi yan dal eğitimini tamamlayarak, Çocuk Nöroloji Uzmanı ünvanını aldı. 2002'de Almanya Essen Üniversitesi Çocuk Nöroloji Kliniğinde pratik ve teorik eğitim programına katıldı. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalında Yardımcı Doçent olarak atandı. 2004 yılında Doçentlik ve 2009 yılında Profesörlük Ünvanını aldı. 2009'dan 2020 yılına kadar Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanlığı idari görevini yürüttü. Halen Çocuk Nörolojisi Bilim Dalında öğretim üyeliğine devam etmekteyim. Ayrıca Prof. Hız, İBG Moleküler Biyoloji ve Genetik doktora çalışmalarına devam etmekte. Özel çalışma alanları arasında ağırlıklı olarak çocukluk çağının nadir nörogenetik hastalıkları yer almakta. Bu alanda ekip arkadaşları ile birlikte çeşitli projeler yürütmekte, ulusal ve uluslararası birçok yayını bulunmaktadır.

Prof. Dr. Emre YAKŞİ

Prof. Dr. Emre Yakşi Orta Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Almanya’nın Heidelberg şehrinde Max Planck Tıbbi Araştırmalar Ensititüsünden 2003 yılında yüksek lisans, 2007 yılında ise doktora unvanlarını aldı. Aynı yıl Boston’da, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobiyoloji Bölümünde post-doktora araştırmalarına başladı. Post-doktora çalışmasının ardından, 2010 yılında Belçika’nın Leuven şehrinde NERF-VIB enstitüsünde araştırma grup lideri olarak çalışmaya başladı. 2016 yılına kadar burada araştırmalarına devam eden Prof. Yakşi, 2013-2014 yıllarında bu enstitünün Müdür Vekili olarak görev yaptı. 2015 yılında Norveç’in Trondheim şehrinde Kavli Sistem Nörobilimi, NTNU Enstitüsünde doçent ünvanı aldı, araştırmalarına hala burada devam etmektedir. 2017 yılında ayni merkezden profesörlük ünvanını aldı. Prof. Yakşi’nin araştırmalarının hedefi, sağlık ve hastalıkta nöral devrelerin işlevinin ve gelişiminin altında yatan temel ilkeleri anlamak. Prof. Yakşi ve laboratuvar üyeleri peojelerinde zebra balığı ve meyve sineklerini model olarak kullanıyor. Bu alanda yayınlanmış yaklaşık 50 makalesi ve prestijli kurumlardan aldığı birçok ödül ve araştırma fonu bulunmaktadır.

Doç. Dr. Nurhan ÖZLÜ

Doç. Dr. Nurhan Özlu, 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun oldu. Doktorasını 2005 yılında, Dresden Almanya'da Max Planck Hücre Biyolojisi ve Genetiği Enstitüsünde tamamladı. Doktorasının ardından Harvard Tıp Fakültesi Sistem Biyolojisi Bölümünde ve Boston Çocuk Hastanesi Proteomik Laboratuvarında Doktora Sonrası Araştırmacı olarak çalıştı. Daha sonra Türkiye’ye dönerek Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) bünyesinde, Hücre Biyolojisi ve Proteomik Laboratuvarının grup lideridir. Alanında birçok ödül alan ve önemli yayınlar yayımlayan Dr. Özlü'nün araştırması; kanser tedavisinde kütle spektrometrisi tabanlı proteomikler ve anti-mitotik ilaçlar kullanılarak hücre bölünmesinin düzenlenmesine odaklanmıştır.

Dr. Ali ERTÜRK

Dr. Ali Ertürk 2013 yılında Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun oldu. Hemen ardından Max-Planck Nörobiyoloji Enstitüsünde doktora çalışmalarına başlayan Dr. Ertürk, 2009 yılında doktorasını tamamlayıp San Francisco’ya taşındı. Burada Genentech Inc.’de yaklaşık beş yıl süren post-doktora çalışmaları yaptı. 2014 yılında Almanya’ya dönerek, Ludwig Maximillian Üniversitesi ISD (Institute for Stroke and Dementia) enstitüsünde grup lideri olarak çalışmaya başladı. Burada araştırmalarına devam eden Dr. Ertürk, 2019 yılında ITERM (Institute for Tissue Engineering and Regenerative Medicine), Helmholtz Zentrum Münih enstitüsüne Direktör olarak atandı. Aynı zamanda 2017 yılından itibaren Rochester Üniversitesinde profesörlük yapmakta. Dr. Ertürk’ün araştırma konuları arasında nörodejenerasyon, yapay zeka, doku temizleme, mekansal-omik, görüntüleme, organoidler, nanoteknoloji yer almakta. Günümüze kadar birçok prestijli ödül ve fon kazanan ve dünyanın en prestijli bilim dergilerinde yayınları bulunan Dr. Ertürk; özellikle DISCO doku şeffaflık teknolojisinin icadı ve biyotıpta büyük 3D görüntülerin derin öğrenme tabanlı analizi ile tanınır.

Program

09:00 - 09:10
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
09:10 - 09:30
Açılış Konuşmaları
09:30 - 10:10
Şişedeki Şifa: COVID-19'a Karşı VLP Aşısının Preklinik ve Klinik Gelişimi
Prof. Dr. İhsan GÜRSEL
10:10 - 10:50
Translasyonel Tıp: Tamamlayıcı Nitelikte İşbirliği
Prof. Dr. İhsan SOLAROĞLU

10:50 - 11:00
Kahve Molası

11:00 - 11:20
Söyleşi
Muazzez İlmiye ÇIĞ
11:20 - 12:00
Bilim Toplumu Olmak
Prof. Dr. Mustafa ÇETİNER

12:00 - 13:00
Öğle Yemeği

13:00 - 13:30
Yeni Nesil Biyomedikal Çözümler için Yapay Zeka Temelli Görüntüleme Yöntemleri
Dr. Ali ERTÜRK
13:30 - 14:00
Epilepsi Hakkında Zebra Balıklarından Öğrendiklerimiz
Prof. Dr. Emre YAKŞİ
14:00 - 14:30
Hücre Bölünmesini Düzenleyen Zar Proteinlerinin Keşfi
Doç. Dr. Nurhan ÖZLÜ
14:30 - 14:50
Canlı Müzik Dinletisi "A Capella Gramafon"

14:50 - 15:00
Kahve Molası

15:00 - 15:50
Nadir Hastalıklar Paneli: Klinisyen, Araştırmacı ve Hasta Ortaklığının Önemi
Dr. Yavuz OKTAY
Prof. Dr. Uğur ÖZBEK
Prof. Dr. Semra HIZ
15:50 - 16:20
Ödül Takdimi ve Madalya Sahibinin Bilimsel Sunumu
16:20 - 16:30
Plaket Takdimi
16:30 - 16:45
Kapanış Konuşması

İBG BİLİM MADALYASI

SON BAŞVURU TARİHİ
23/10/2021

BAŞVURU KOŞULLARI

İBG Bilim Madalyası yaşam bilimleri alanında özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmaları olan ve ödülün verildiği yılın 10 Kasım gününde 46 yaşından gün almamış olan bilim insanlarına verilir.

Adaylık Koşulları:

  • 46 yaşından gün almamış olmak,
  • T.C. sınırları içerisinde bir araştırma grubu yönetiyor olmak,
  • ülkemizdeki çalışmaları sorumlu yazar olarak etki değeri yüksek dergilerde yayınlamış olmaktır.

Başvuru Yöntemleri:

  • Aday kendisi başvurabilir,
  • Herhangi bir kişi ya da kurum aday gösterebilir.


Adayların akademisyen olma koşulu yoktur.

Ödül İBG tarafından yılda bir kez 10 Kasım tarihinde düzenlenen İBG Bilim Günü'nde verilir.
Kişi İBG Bilim Günü'nde ödül aldığı alanda bir sunum yapar.

SPONSORLAR

Bize Ulaşın

Dokuz Eylül Üniversitesi 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi 35340 Balçova/İZMİR

info@ibg.edu.tr

0 (232) 299 41 00