ENGELLİ PERSONEL ALIMI / İSTENEN BELGELER ve MÜLAKAT TARİHİ

ENGELLİ PERSONEL ALIMI / İSTENEN BELGELER ve MÜLAKAT TARİHİ

Merkezimizde istihdam edilecek engelli statüsü alımı için 09.05.2022 tarihinde saat 18:00'da İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) Aziz Sancar Oditoryumu’nda yapılan noter çekilişi ile dört asıl dört yedek aday belirlenmiş, başvuru süreci tamamlanmıştır.

THIS ANNOUNCEMENT IS IN TURKISH ONLY

Merkezimizde istihdam edilecek engelli statüsündeki alım için 09.05.2022 tarihinde saat 18:00'da İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) Aziz Sancar Oditoryumu’nda yapılan noter çekilişi ile dört asıl dört yedek aday belirlenmiş olup başvuru süreci tamamlanmıştır. Aşağıdaki listede adı geçen başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen belgeleri 18.05.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Merkezimize teslim etmeleri gerekmektedir.

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı ile birlikte)

2. İyi hal kağıdı (e-devletten alınabilir)

3. İkametgah Belgesi (e-devletten alınabilir)

4. Vukuatlı Nüfus Belgesi (e-devletten alınabilir)

5. Diploma ve eğitim belgeleri- sertifika vb.( Diploma ve sertifikalarınızın orjinallerini getirmenizi rica ediyoruz. Aslını gördükten sonra fotokopi alıyoruz)

6. Engel durum bildirir sağlık kurulu raporu

7. 4 adet fotoğraf (arka fon beyaz olmalı)

8. Özgeçmiş

9. Erkek personel için- Askerlik durum belgesi

10. Kan Grubu Kartı

Mülakatlar 23.05.2022 Pazartesi günü merkezimizde yapılacak olup saat bilgisi ayrıca duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylar dâhil edilecektir.

Asıl Adaylar:

1-Kü**** KA****

2-Gü**** DA******

3-Ya*** UL**

4-Mu****** AR**

Yedek Adaylar:

1-Se**** KA**

2-Me**** Tİ****

3-İs**** SO*******

4-Me*** AK**

ÖNEMLİ NOT:

İlan edilen kadroya iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, sözlü mülakatın tarihi, saati, yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, ilgili bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular www.ibg.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Bu nedenle İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi internet sitesinde yayımlanan duyuruların adaylar tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir.