B2B

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) faaliyetleri çerçevesinde araştırma altyapıları ile sanayinin işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)’nin tanıtılması ve sanayi ile işbirliği fırsatlarının ortaya çıkarılması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) işbirliği ve merkezimizin ev sahipliğinde 12 Aralık 2019 tarihinde “İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Tanıtım ve İşbirliği Toplantısı” düzenlenecektir.

Kamu, akademi ve iş dünyasından ulusal ve bölgesel aktörleri bir araya getirecek etkinlikte İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nin tanıtıldığı oturumun ardından kozmetik, medikal, ilaç ve tanı sektörlerinde B2B görüşmeleri gerçekleştirilecektir. İBG’nin araştırma alanlarının ve altyapı olanaklarının tanıtılacağı bu etkinlikte ilgili alanlarda çalışmalar yürüten Özel Sektör, Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmaları ve yatırımcılar ile bir araya gelerek sanayi ile işbirliğinin güçlendirilmesi, yeni işbirliklerinin ve ortak proje fikirlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


>

Program

12 Aralık09:30 - 10:00 Kayıt
10:00 - 10:15 Açılış Konuşması
Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK - İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Müdürü
10:15 - 10:30 Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Faaliyetleri
İlknur İNAM - T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Daire Başkanı
10:30 - 10:45 İZKA Faaliyetleri
Dr. Mehmet YAVUZ - İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
10:45 - 12:00 İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Tanıtımı
Dr. Soner Gündemir – İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Müdür Yrd.
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 17:30 B2B İkili İş Görüşmeleri
İlaç

Transkripsiyonel Düzenleme Lab.

Hani ALOTAİBİ
 • Daha fazla >
  • KANSER HEDEF BELİRLEME

  Zebrabalığı Modelleri Lab.

  Gülçin ÇAKAN
 • Daha fazla >
  • İLAÇ VALİDASYON
  • TOKSİKOLOJİ

  Protein Mühendisliği Lab.

  Mehmet İNAN
 • Daha fazla >
  • PROTEİN ÜRETİMİ

  Hücre Döngüsü ve Tümörleşme Lab.

  Kasım DİRİL
 • Daha fazla >
  • FARE MODELLERİ

  Kanser (Epi)genetiği Lab.

  Serap ERKEK
 • Daha fazla >
  • EPİGENETİK ANALİZLER

  Antikor Mühendisliği Lab.

  Sibel KALYONCU
 • Daha fazla >
  • ANTİKOR ÜRETİMİ

  Kanser İmmünolojisi Lab.

  Duygu SAĞ
 • Daha fazla >
  • KANSER İMMUNOTERAPİ

  Terapötik Biyomühendislik Lab.

  Sinan GÜVEN
 • Daha fazla >
  • TERAPÖTİK BİYOMÜHENDİSLİK
  • MİKROAKIŞKAN CİHAZLAR

  Biyofarmasötik Teknolojileri ve Biyoanaliz Lab.

  Hülya AYAR KAYALI
 • Daha fazla >
  • TERAPÖTİK BİYOMÜHENDİSLİK
  • BİYOFARMASÖTİK TEKNOLOJİ

  Influenza Patojenitesi & Geçişkenliği Lab.

  Zeynep KOÇER
 • Daha fazla >
  • INFLUENZA

  Hesaplamalı Yapısal Biyoloji Lab.

  Ezgi KARACA
 • Daha fazla >
  • HESAPLAMALI BİYOLOJİ

  Biyofarmasötik Ar-Ge ve Pilot Üretim

 • Daha fazla >
  • VEKTÖR TASARIMI
  • HÜCRE HATTI GELİŞTİRME
  • ALT/ÜST AKIŞ PROSES GELİŞTİRME

  İlaç Analiz ve Kontrol Lab.

 • Daha fazla >
  • PREKLİNİK TESTLER
  • BİYOUYUMLULUK
  • TOKSİKOLOJİ
  • İLAÇ ANALİZ
  • KALİTE KONTROL

  Tıbbi Cihaz

  Nanofotonik ve Biyotanımlama Sistemleri Lab.

  Arif Engin ÇETİN
 • Daha fazla >
  • BİYOSENSÖRLER

  Nöro-Genomik Lab.

  Yavuz OKTAY
 • Daha fazla >
  • NÖROGENOMİK DİZİLEME ANALİZLERİ

  Terapötik Biyomühendislik Lab.

  Sinan GÜVEN
 • Daha fazla >
  • TERAPÖTİK BİYOMÜHENDİSLİK
  • MİKROAKIŞKAN CİHAZLAR

  Influenza Patojenitesi & Geçişkenliği Lab.

  Zeynep KOÇER
 • Daha fazla >
  • INFLUENZA

  Biyofotonik ve Optik Görüntüleme Lab.

  Serhat TOZBURUN
 • Daha fazla >
  • BİYOFOTONİK
  • OPTİK GÖRÜNTÜLEME

  Biyoinformatik Platformu (İBG-BİP)

  Gökhan KARAKÜLAH
 • Daha fazla >
  • BİYOİNFORMATİK

  Biyofarmasötik Ar-Ge ve Pilot Üretim

 • Daha fazla >
  • VEKTÖR TASARIMI
  • HÜCRE HATTI GELİŞTİRME
  • ALT/ÜST AKIŞ PROSES GELİŞTİRME

  İlaç Analiz ve Kontrol Lab.

 • Daha fazla >
  • PREKLİNİK TESTLER
  • BİYOUYUMLULUK
  • TOKSİKOLOJİ
  • İLAÇ ANALİZ
  • KALİTE KONTROL

  Kozmetik

  Biyofarmasötik Ar-Ge ve Pilot Üretim

 • Daha fazla >
  • VEKTÖR TASARIMI
  • HÜCRE HATTI GELİŞTİRME
  • ALT/ÜST AKIŞ PROSES GELİŞTİRME

  İlaç Analiz ve Kontrol Lab.

 • Daha fazla >
  • PREKLİNİK TESTLER
  • BİYOUYUMLULUK
  • TOKSİKOLOJİ
  • İLAÇ ANALİZ
  • KALİTE KONTROL

  Tanı

  Lenfoid Kanser Genomiği Lab.

  Can KÜÇÜK
 • Daha fazla >
  • LENFOİD KANSER DİZİLEME ANALİZLERİ

  Nanofotonik ve Biyotanımlama Sistemleri Lab.

  Arif Engin ÇETİN
 • Daha fazla >
  • BİYOSENSÖRLER

  Nöro-Genomik Lab.

  Yavuz OKTAY
 • Daha fazla >
  • NÖROGENOMİK DİZİLEME ANALİZLERİ

  Kanser (Epi)genetiği Lab.

  Serap ERKEK
 • Daha fazla >
  • EPİGENETİK ANALİZLER

  Terapötik Biyomühendislik Lab.

  Sinan GÜVEN
 • Daha fazla >
  • TERAPÖTİK BİYOMÜHENDİSLİK
  • MİKROAKIŞKAN CİHAZLAR

  Influenza Patojenitesi & Geçişkenliği Lab.

  Zeynep KOÇER
 • Daha fazla >
  • INFLUENZA

  Biyofotonik ve Optik Görüntüleme Lab.

  Serhat TOZBURUN
 • Daha fazla >
  • BİYOFOTONİK
  • OPTİK GÖRÜNTÜLEME

  Biyoinformatik Platformu (İBG-BİP)

  Gökhan KARAKÜLAH
 • Daha fazla >
  • BİYOİNFORMATİK

  Biyofarmasötik Ar-Ge ve Pilot Üretim

 • Daha fazla >
  • VEKTÖR TASARIMI
  • HÜCRE HATTI GELİŞTİRME
  • ALT/ÜST AKIŞ PROSES GELİŞTİRME

  İlaç Analiz ve Kontrol Lab.

 • Daha fazla >
  • PREKLİNİK TESTLER
  • BİYOUYUMLULUK
  • TOKSİKOLOJİ
  • İLAÇ ANALİZ
  • KALİTE KONTROL

  Hesaplamalı Sistem Biyolojisi Lab.

  Athanasia PAVLOPOULOU
 • Daha fazla >
  • SİSTEM BİYOLOJİSİ ANALİZLERİ

  Tedavi

  Transkripsiyonel Düzenleme Lab.

  Hani ALOTAİBİ
 • Daha fazla >
  • KANSER HEDEF BELİRLEME

  Zebrabalığı Modelleri Lab.

  Gülçin ÇAKAN
 • Daha fazla >
  • İLAÇ VALİDASYON
  • TOKSİKOLOJİ

  Protein Mühendisliği Lab.

  Mehmet İNAN
 • Daha fazla >
  • PROTEİN ÜRETİMİ

  Hücre Döngüsü ve Tümörleşme Lab.

  Kasım DİRİL
 • Daha fazla >
  • FARE MODELLERİ

  Kanser (Epi)genetiği Lab.

  Serap ERKEK
 • Daha fazla >
  • EPİGENETİK ANALİZLER

  Antikor Mühendisliği Lab.

  Sibel KALYONCU
 • Daha fazla >
  • ANTİKOR ÜRETİMİ

  Kanser İmmünolojisi Lab.

  Duygu SAĞ
 • Daha fazla >
  • KANSER İMMUNOTERAPİ

  Terapötik Biyomühendislik Lab.

  Sinan GÜVEN
 • Daha fazla >
  • TERAPÖTİK BİYOMÜHENDİSLİK
  • MİKROAKIŞKAN CİHAZLAR

  Biyofarmasötik Ar-Ge ve Pilot Üretim

 • Daha fazla >
  • VEKTÖR TASARIMI
  • HÜCRE HATTI GELİŞTİRME
  • ALT/ÜST AKIŞ PROSES GELİŞTİRME

  İlaç Analiz ve Kontrol Lab.

 • Daha fazla >
  • PREKLİNİK TESTLER
  • BİYOUYUMLULUK
  • TOKSİKOLOJİ
  • İLAÇ ANALİZ
  • KALİTE KONTROL

  Influenza Patojenitesi & Geçişkenliği Lab.

  Zeynep KOÇER
 • Daha fazla >
  • INFLUENZA

  Hesaplamalı Yapısal Biyoloji Lab.

  Ezgi KARACA
 • Daha fazla >
  • HESAPLAMALI BİYOLOJİ

  Biyofotonik ve Optik Görüntüleme Lab.

  Serhat TOZBURUN
 • Daha fazla >
  • BİYOFOTONİK
  • OPTİK GÖRÜNTÜLEME

  Biyofarmasötik Ar-Ge ve Pilot Üretim

 • Daha fazla >
  • VEKTÖR TASARIMI
  • HÜCRE HATTI GELİŞTİRME
  • ALT/ÜST AKIŞ PROSES GELİŞTİRME

  Ar-Ge Hizmetleri

  AKIŞ SİTOMETRİSİ

 • Daha fazla >
 • ELEKTRON MİKROSKOPİ

 • Daha fazla >
 • HİSTOPATOLOJİ

 • Daha fazla >
 • OPTİK GÖRÜNTÜLEME

 • Daha fazla >
 • VİVARYUM

 • Daha fazla >
 • KAYIT  Görüşme Yapmak İstediğiniz Birim(ler) için kayıt sekmesinden araştırmacı soyadı ve/veya laboratuvar adı ile seçim yapabilirsiniz.